Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. I SEE SOLUTIONS SRL (operatorul site-ului eReVizie.ro)

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, eReVizie.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

 

Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor / clientilor (Cumparatorilor) privind situatia propriului lor cont de pe ereVizie.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, notificarea utilizatorilor/clientilor privind ofertele curente prin newsletterul saptamanal, trimiterea unor felicitari, cupoane cadouri sau alte mesaje speciale evaluarea produselor si serviciilor oferite, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. in formularul de creare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a eReVizie.ro, inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, si va dati acordul ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre eReVizie.ro,.

 

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 

Aveti dreptul de a refuza prelucrarea datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora. Pe baza unei cereri trimise  la adresa office@erevizie.ro, datata si semnata puteti  solicita stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

 

eReVizie.ro nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat adresa sa de email pe site-ul eReVizie.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date. Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali.

Siguranta datelor clientilor nostri este prioritara pentru noi! Si vrem sa ne asiguram ca absolut orice comunicare cu clientii nostri este conform legii si aliniata GDPR (General Data Protection Regulation).

Cine are acces la datele dumneavoastra:

1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
4. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
5. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
6. Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
7. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp;
9. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp;

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

- dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea I SEE SOLUTIONS SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., I SEE SOLUTIONS poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
- dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către I SEE SOLUTIONS SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; I SEESOLUTIONS SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
- dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea I SEE SOLUTIONS SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar I SEE SOLUTIONS SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine I SEE SOLUTIONS SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; I SEE SOLUTIONS SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
- dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea I SEE SOLUTIONS SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite I SEE SOLUTIONS SRL să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) I SEE SOLUTIONS SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale I SEE SOLUTIONS SRL prevalează asupra drepturilor Dvs.; I SEE SOLUTIONS SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
- dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către I SEE SOLUTIONS SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la I SEE SOLUTIONS SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
- dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
- dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
- dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de I SEE SOLUTIONS pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de I SEE SOLUTIONS S.R.L. gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, I SEE SOLUTIONS S.R.L. poate:

a) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
b) fie să refuze să dea curs cererii.


Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de I SEE SOLUTIONS S.R.L., conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acesti termeni de confidentialitate, va rugam sa ne contactati prin intermediul formularului dedicat de contact sau la adresa de email comenzi.erevizie@gmail.com